Algemene voorwaarden 2019

Pleunie van Raak Fotografie maakt gebruik van algemene voorwaarden. Bij het aangaan van een samenwerking met Pleunie van Raak Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Via deze link: algemene voorwaarden kunt u de algemene voorwaarde downloaden. Aanvullend vindt u hieronder de voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Pleunie van Raak Fotografie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Pleunie van Raak Fotografie. Bij het afnemen van diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken. 

Auteursrechten en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden van alle foto’s blijven altijd in het bezit van Pleunie van Raak Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Pleunie van Raak Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor áltijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Pleunie van Raak Fotografie.Er is sprake van een auteursrechtinbreuk wanneer een werk onrechtmatig is gebruikt. Dat kan door verschillende omstandigheden komen: Het werk wordt anders gebruikt dan afgesproken of het werk wordt zonder toestemming gebruikt. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Pleunie van Raak, deze moet u op ieder verzoek van Pleunie van Raak Fotografie kunnen tonen. Op alle foto’s van Pleunie van Raak Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 

Indien u tekst- of beeldmateriaal van Pleunie van Raak wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Pleunie van Raak Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Pleunie van Raak Fotografie”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt Pleunie van Raak een extra vergoeding toe. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Pleunie van Raak Fotografie. Bij inbreuk komt Pleunie van Raak Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 2 maal de door Pleunie van Raak Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 350,00.

 

De Looijakker 10, 5066 MS Moergestel | Tel: 0619519340 

www.pleunievanraak.com | KvK: 59867655 | BTW: NL210625703B01